http://pre.brrd.in.th/web/

รอบรั้วศูนย์วิจัยข้าวแพร่
PHRAE RICE RESEARCH CENTER PDF พิมพ์ อีเมล 
ข่าวประชาสัมพันธ์ PDF พิมพ์ อีเมล

                

 
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต (Filed day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ 2559 PDF พิมพ์ อีเมล

 
     วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ นำโดยนายสุรินทร์  วงศ์ราษฎร์ 
เจ้าพนักงานการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดโนโลยีศูนย์วิจัยข้าวแพร่
เข้าร่วมจัดนิทรรศการ และถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวปน
ให้กับเกษตรกรที่เข้ามาในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต (Filed day)
เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
หมู่ 8 ตำบลแม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ โดย นายสมพงศ์  ดอนดง ปลัดอำเภอเด่นชัย
เป็นประธานในพิธี มีเกษตรกรเข้าใช้บริการ จำนวน 68 ราย

 
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกข้าวแบบปักดำ 25 ก.ค.59 PDF พิมพ์ อีเมล


 วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ปลูกข้าวแบบปักดำในแปลงนาสาธิต ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าวะ และ
โรงเรียนบ้านนาหลวง ภายใต้โครงการอาหารกลางวันในถิ่นทุรกันดาร
ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปี 2559 ณ แปลงนาสาธิตของโรงเรียนบ้านท่าวะ ม. 8 ต.สะเอียบ อ.สอง
จ.แพร่ โดย นางเฉลิมขวัญ ฉิมวัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากร
ดำเนินการในครั้งนี้ มีนักเรียนเข้าฝึกอบรม จำนวน 73 ราย

 
ร่วมประชุมติดตามงานตามโครงการที่สำคัญฯ ปี 59 PDF พิมพ์ อีเมล


 วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2559 นายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่
ร่วมประชุมการตรวจราชการติดตามงานโครงการที่สำคัญตามนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยนายศักดิ์ชัย
ศรีบุญซื่อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์  ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานน่าน

 
ร่วมกิจกรรมปลูกข้าวไร่ ณ โรงเรียนเพียงหลวง 7 PDF พิมพ์ อีเมล

 
           วันที่ 24 มิถุนายน 2559 นายบุญยงค์  วรยศ เจ้าพนักงานการเกษตร
ชำนาญงาน ร่วมกับครู นักเรียน ผู้ปกครอง ทหารพรานที่ 32 ร่วมกันปลูกข้าวไร่
ซิวแม่จัน พญาลืมแกง เพื่อเป็นอาหารกลางวันให้นักเรียนโรงเรียนเพียงหลวง 7
ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

สถิติผู้เข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 201373

งานจัดซื้อจัดจ้าง

สำหรับเจ้าหน้าที่ค้นหาในเว็บไซต์

มุมการจัดการความรู้

 

การสื่อสารภายใน สวข.

ลิงค์น่าสนใจ 

พยากรณ์อากาศ

ป้ายโฆษณา