http://pre.brrd.in.th/web/

รอบรั้วศูนย์วิจัยข้าวแพร่
ปั่นเพื่อพ่อ "Bike for Dad" PDF พิมพ์ อีเมล

 
ศูนย์รับข้อร้องเรียน PDF พิมพ์ อีเมล

 
ร่วมพิธีพระบิดาแห่งฝนหลวง ปี 2558 PDF พิมพ์ อีเมล

                  
    วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ข้าราชการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เข้าร่วมประกอบ
พิธีวางพานพุ่มและถวายราชดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ครบรอบปีที่ 60 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแพร่

 
ร่วมต้อนรับผู้แทนพระองค์ PDF พิมพ์ อีเมล


  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 นายบุญยงค์ วรยศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ โรงเรียนเพียงหลวง 7 ทหารพราน 3204 ผู้ปกครองนักเรียน ครู
และนักเรียนชั้นประถมปีที่ 2 ได้ร่วมกันเก็บเกี่ยวข้าวในแปลงสาธิตปลูกข้าวไร่พันธุ์
ซิวแม่จัน


 
   วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 นายบุญยงค์ วรยศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ร่วมต้อนรับผู้แทนพระองค์ ดร.ไพศาล ล้อมทอง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะติดตามผลการดำเนินงานโครง
การสถานีฯ บ้านสบขุ่น อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน และมอบสิ่งของพระราชทานแก่
สมาชิกโครงการฯ

 
ร่วมกิ๋นสลากหลวง PDF พิมพ์ อีเมล

                     
  วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ร่วมถวายกิ๋นสลากหลวง
ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร

 
ร่วมต้อนรับผู้แทนพระองค์ ปี 2558 PDF พิมพ์ อีเมล

       วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ โดยนายสุทธกานต์ ใจกาวิล
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมต้อนรับผู้แทนพระองค์ ดร.ไพศาล ล้อมทอง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนผู้ทรงคุณวุฒิ ในโอกาสตรวจ
เยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตาม
พระราชดำริภูพยัคฆ์ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน และโครงการพัฒนา
บ้านกอก-บ้านจูน (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) และมอบสิ่งของพระราชทาน
แก่สมาชิกในโครงการฯ

 

         วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ โดยนายทองมา มานะกุล
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ร่วมต้อนรับผู้แทนพระองค์ ดร.ไพศาล ล้อมทอง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนผู้ทรงคุณวุฒิ ในโอกาสตรวจ
เยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตาม
พระราชดำริบ้านสะจุก-สะเกี้ยง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน และมอบสิ่ง
ของพระราชทานแก่สมาชิกในโครงการฯ
     

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

สถิติผู้เข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 186095

งานจัดซื้อจัดจ้าง

สำหรับเจ้าหน้าที่แบบฟอร์มต่างๆ

ค้นหาในเว็บไซต์

มุมการจัดการความรู้

 

การสื่อสารภายใน สวข.

ลิงค์น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ

ป้ายโฆษณา