http://pre.brrd.in.th/web/

รอบรั้วศูนย์วิจัยข้าวแพร่
PHRAE RICE RESEARCH CENTER PDF พิมพ์ อีเมล 
ร่วมประชุมชี้แจงโครงการศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดน่าน PDF พิมพ์ อีเมล

 
 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ โดย นายบุญยงค์ วรยศ
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะเข้าร่วมประชุมชี้แจง
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต
ข้าวร่วมกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดน่าน
ณ ห้องประชุมวิสาหกิจชุมชนป่าคาการเกษตร อ.ท่าวังผา จ.น่าน

 
อบรมโครงการพัฒนาศัยภาพศูนย์ข้าวชุมชน ปี 59 PDF พิมพ์ อีเมล

 
 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ได้จัดฝึกอบรม "หลักสูตรการตรวจแปลง
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว" และ "หลักสูตรพื้นฐานการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว"
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2559 โดยมี นายทองมา มานะกุล
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เป็นประธานในการเปิดอบรม และมีนักวิชาการเกษตร
เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าอบรมในครั้งนี้ จำนวน 30 ราย

 
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ วัดบ่อแก้ว PDF พิมพ์ อีเมล

 
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ นำโดย นางเฉลิมขวัญ ฉิมวัย
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี
ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องพันธุ์ข้าว เรื่องโรคและ
ศัตรูข้าวให้แก่เกษตรกรที่เข้่าร่วมงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใน
พระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ณ วัดบ่อแก้ว หมู่ที่ 8 ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ โดยมี นายพิเชษฐ์
ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี มีเกษตรกรเข้าใช้
บริหาร จำนวน 39 ราย

 
ร่วมงานเฉลิมฉลองสมโภชเมืองแพร่ ครบรอบ 1,188 ปี PDF พิมพ์ อีเมล

    
 วันที่ 30-31 มกราคม 2559 ข้าราชการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ร่วมงานเฉลิมฉลอง
สมโภชเมืองแพร่ ครบรอบ 1,188 ปี ภาคเช้าทำบุญตักบาตร สืบชะตาหลวง
เมืองแพร่ ภาคค่ำเฉลิมฉลองสมโภชเมืองแพร่  เล่าขานตำนานเมืองแพร่
ณ คุ้มเจ้าหลวง อ.เมือง จ.แพร่

 
วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ PDF พิมพ์ อีเมล

  

  วันที่ 27 มกราคม 2559 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ นำโดย นายสุรินทร์ วงศ์ราษฎร์
เจ้าพนักงานการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ได้เข้าร่วมจัด
นิทรรษการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าวแก่เกษตรกรในงานวันถ่ายทอดเทค
โนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบล
ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ โดยมีนายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอสูงเม่น
เป็นประธานในพิธี มีเกษตรกรเข้าใช้บริการ จำนวน 40 ราย

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

สถิติผู้เข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 191111

งานจัดซื้อจัดจ้าง

สำหรับเจ้าหน้าที่ค้นหาในเว็บไซต์

มุมการจัดการความรู้

 

การสื่อสารภายใน สวข.

ลิงค์น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ

ป้ายโฆษณา