http://pre.brrd.in.th/web/

รอบรั้วศูนย์วิจัยข้าวแพร่
PHRAE RICE RESEARCH CENTER PDF พิมพ์ อีเมล 
ร่วมพิธีวันวิสาขบูชา ปี 2559 PDF พิมพ์ อีเมล


       วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ร่วมพิธีวันวิสาขบูชา
ทางศาสนา ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ วงเวียนพรหมวิหารสี่ ภาคค่ำ
ร่วมสวดมนต์ฟังธรรมและเวียนเทียน ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อ.เมือง จ.แพร่

 
ประชุมสัมมนาผู้นำกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีพื้นที่จังหวัดน่าน 2559 PDF พิมพ์ อีเมล

 
 วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 นายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่
ได้เข้าร่วมเสวนา "เรื่องการพัฒนาศักยภาพด้านข้าว" ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์
จังหวัดน่าน โรงสีข้าวเอกชน และกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวธัญสิริน ในงานประชุม
สัมมนาผู้นำกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี จังหวัดน่าน ภายใต้โครงการเพิ่มคุณ
ภาพการผลิตข้าวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  ณ ห้องประชุมไชยช้างค้ำ
โรงแรมศศิดารา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมี นายกมลโรจน์ เชียงวงศ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการเปิดประชุมสัมมนาในครั้งนี้

 
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) 2559 PDF พิมพ์ อีเมล

 
 วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ โดย นายสุรินทร์  วงศ์ราษฎร์
เจ้าพนักงานการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วม
จัดนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าวให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมในงานวัน
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตรตำบลห้วยม้า อ.เมือง จ.แพร่ โดยมี
นายถนอม เกษมพิทักษ์พงค์ ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองแพร่ เป็นประธานพิธี
ในครั้งนี้

 
ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม 2559 PDF พิมพ์ อีเมล

                  
       วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 โดย นายทองมา  มานะกุล ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ พร้อมข้าราชการร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวันฉัตรมงคล ณ ศูนย์ประชุมแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก
ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่

 
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ โครงเรียนบ้านนาฝ่า ปี 59 PDF พิมพ์ อีเมล

 

  วันที่ 29 เมษายน 2559 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ โดย นางเฉลิมขวัญ ฉิมวัย
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ได้เข้า
ร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าวให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วม
ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ โรงเรียนบ้านนาฝ่า ต.จอมพระ
อ.ท่าวังผา จ.น่าน โดยปลัดอำเภอท่าวังผา เป็นประธานในพิธี มีเกษตรกร
เข้าใช้บริการ จำนวน 117 ราย

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

สถิติผู้เข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 196785

งานจัดซื้อจัดจ้าง

สำหรับเจ้าหน้าที่ค้นหาในเว็บไซต์

มุมการจัดการความรู้

 

การสื่อสารภายใน สวข.

ลิงค์น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ

ป้ายโฆษณา